Dz. U. 2015, poz. 2280.

POZ. 2280 – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie trybu i sposobu sprawowania nadzoru nad opiniodawczymi zespołami sądowych specjalistów

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Dz. U. 2015, poz. 2280.

Napisano w ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Tagi: , ,

Dz. U. 2015, poz. 2279.

POZ. 2279 – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Dz. U. 2015, poz. 2279.

Napisano w ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Tagi: , , , ,

Dz. U. 2015, poz. 2278.

POZ. 2278 – Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

Ustawa wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2015 r.

Dz. U. 2015, poz. 2278.

Napisano w USTAWY Tagi: , , ,

Dz. U. 2015, poz. 2277.

POZ. 2277 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz ustalenia nazwy obiektu fizjograficznego

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Dz. U. 2015, poz. 2277.

Napisano w ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Tagi: , ,

Dz. U. 2015, poz. 2276.

POZ. 2276 – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Dz. U. 2015, poz. 2276.

Napisano w ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Tagi: , , , ,

Dz. U. 2015, poz. 2275.

POZ. 2275 – Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2014–2016

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Dz. U. 2015, poz. 2275.

Napisano w ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tagi: , , ,

Dz. U. 2015, poz. 2274.

POZ. 2274 – Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie obniżonych opłat konsularnych

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Dz. U. 2015, poz. 2274.

Napisano w ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Tagi: , ,

Dz. U. 2015, poz. 2273.

POZ. 2273 – Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

Dz. U. 2015, poz. 2273.

Napisano w OBWIESZCZENIA MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Tagi: , ,

Dz. U. 2015, poz. 2272.

POZ. 2272 – Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2014–2016

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Dz. U. 2015, poz. 2272.

Napisano w ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tagi: , , ,

Dz. U. 2015, poz. 2271.

POZ. 2271 – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu finansowania zadań realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy z zakresu wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, wynikających z umów i porozumień

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Dz. U. 2015, poz. 2271.

Napisano w ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW Tagi: , ,