Dz.U. 2011, nr 245, poz. 1462.

POZ. 1462 — ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z  dnia 21 października  2011  r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji

Obowiązuje od 1-12-2011.

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) przedsiębiorca:
a) kierownika jednostki organizacyjnej, który powołał wewnętrzną służbę ochrony,
b) przedsiębiorcę, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia;
2) uzbrojone stanowisko interwencyjne — co najmniej jednego uzbrojonego pracownika ochrony, który po uzyskaniu informacji z  urządzeń lub systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie podejmuje decyzję o rodzaju środków niezbędnych do jego usunięcia;
3) grupa interwencyjna — co najmniej dwóch uzbrojonych pracowników ochrony, którzy po uzyskaniu za pośrednictwem uzbrojonego stanowiska interwencyjnego informacji z urządzeń lub systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie chronionych osób lub mienia wspólnie realizują zadania ochrony osób lub mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej doraźnej na terenie chronionego obszaru, obiektu lub urządzenia. Cały dokument (pdf).

Napisano w ROZPORZĄDZENIA Tagi: , , , , , , , , ,